Bedrijven

Een goed lopend bedrijf valt of staat met gezonde en tevreden medewerkers. Indien zij niet goed in hun vel zitten, heeft dit zijn weerslag op het bedrijf en hun omgeving. Door diverse oorzaken kunnen deze klachten ontstaan. Ga hierover met uw medewerker in gesprek, maak het probleem bespreekbaar.

Burn-out en stress gerelateerde klachten

Burn-out en stress gerelateerde klachten zijn veel voorkomende problemen bij werknemers. Dan is het verstandig voor beide partijen om uit te zoeken waar dit vandaan komt. Het kan zo zijn dat het knelpunt uit de privésfeer komt, maar het is ook mogelijk dat de druk vanuit het bedrijf te groot is. Uiteraard kan het ook een combinatie van beiden zijn. Door vroegtijdig te signaleren en stappen te ondernemen, kan worden voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Wanneer de medewerker al ziekgemeld is, kan het programma zeker ook uitkomst bieden zodat hij/zij weer zo spoedig mogelijk aan de slag kan. Uiteraard op een verantwoorde en duurzame manier. Het Lichter Leven programma is uitermate geschikt om de werknemer bewust te maken van de zaken die hem of haar uit de stabiliteit halen. Het is dan ook een bewustwordingsprogramma waarbij inzicht wordt verkregen in hoe (terugkerende) klachten ontstaan. Door het programma te volgen leert hij of zij de juiste balans weer te vinden.

Trauma- en angstverwerking

Bij trauma- en angstverwerking worden verschillende methodes gebruikt. Voorbeeld: een werknemer is betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval en is daardoor getraumatiseerd. Deze persoon kan behandeld worden middels hypnose en regressietherapie. Bij angsten kan vaak Emotional Freedom Techniques toegepast worden. Maar ook medewerkers met bijvoorbeeld agressieverschijnselen, boosheid, verslavingen, faalangst en examenvrees etc. kunnen worden behandeld.

Dit kan voor uw organisatie betekenen: 

  • minder ziekteverzuim;
  • gemotiveerde gezonde werknemers;
  • betere prestaties.